อบต.ถลุงเหล็ก

- อำเภอโคกสำโรง-

-จังหวัดลพบุรี-

036708801

  • White Facebook Icon

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

นางราณี ไหวพริบ

นายก อบต.ถลุงเหล็ก

นายสมัย พรมรักษา

รองนายก อบต.ถลุงเหล็ก

นายทวี นะคะรินทร์

รองนายก อบต.ถลุงเหล็ก

นางลักษณา ทองอร่าม

เลขานุการนายก อบต.ถลุงเหล็ก

นางสาวเพชรัตน์ ดงน้อย

ปลัดอบต.ถลุงเหล็ก

นางสาวกัลยา ไทยยินดี

รองปลัดอบต.ถลุงเหล็ก

 
PHO.png
LPAO.png
KSD.png
KSHORP.png
RTG.png
NEWS.png
NHSO4.png
LF.png
MPH.png
LEARNING.png
DLA.png

องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี