อบต.ถลุงเหล็ก

- อำเภอโคกสำโรง-

-จังหวัดลพบุรี-

036708801

  • White Facebook Icon

ประกาศทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคา

วันที ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายหนองผักแว่น ม.๒ เชื่อม ม. ๕ (ซอยข้างบ้านนายฉลอง) ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วันที ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่  ๔ (กรกฏาคม ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒)

  • คลิกที่นี่!

องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี