องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

www.thalunglek.com

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

 1. Website : www.thalunglek.com
 2. Email : thalunglek1@gmail.com หลัก
 3. Email : thalunglek.lopburi@gmail.com สำรอง
 4. อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
 5. โทรศัพท์ : (036)708801

 6. Thalunglek Sub-district Administration Organization Office. Khok Samrong, Lopburi. Postcode 15120

 7. Telephone : +66(036)708801

 8. ส่งออนไลน์ ได้ที่ https://www.thalunglek.com/contact

 9. เพจ อบต.ถลุงเหล็ก https://www.facebook.com/thalunglekofficial

32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.ถลุงเหล็ก

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

 • White Facebook Icon