องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

www.thalunglek.com

ข้อมูลการติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์     036-708-801

โทรสาร       036-708-801

เว็บไซต์       https://www.thalunglek.com

อีเมล์            thalunglek.lopburi@gmail.com

นางราณี ไหวพริบ
นายก อบต.ถลุงเหล็ก
084-735-9189

นายสมัย พรมรักษา
รองนายก อบต.ถลุงเหล็ก
085-763-7025

นายทวี นะคะรินทร์
รองนายก อบต.ถลุงเหล็ก
080-435-4724

นางลักษณา ทองอร่าม
เลขานุการนายก อบต.ถลุงเหล็ก
081-291-9997


นางสาวเพชรัตน์ ดงน้อย
ปลัด อบต.ถลุงเหล็ก
087-760-3454

นางสาวกัลยา ไทยยินดี
รองปลัด อบต.ถลุงเหล็ก
087-956-6201


 

การติดต่อ อบต.ถลุงเหล็ก

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon