องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

www.thalunglek.com

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

  • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) : ดาวน์โหลดที่นี่

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน อบต.ถลุงเหล็ก

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon