องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

www.thalunglek.com

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดการจัดหาพัสดุประจำปี อบต.ถลุงเหล็ก

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดการจัดหาพัสดุประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon