ค้นหา
  • อบต.ถลุงเหล็ก

อบต.ถลุงเหล็ก ออกหน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพโรงฆ่าสัตว์

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ออกหน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพ นำโดย นางสาวเพชรัตน์ ดงน้อย ปลัดอบต. และบุคลากร ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ออกตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์หมู่ที่ 2 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี


🏡 สำนักงานอบต.ถลุงเหล็ก หมู่ 4 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

💻 เว็บไซต์ : www.thalunglek.com

☎ โทรศัพท์ : 036708801

🎯 Email: thalunglek.lopburi@gmail.com

ดู 0 ครั้ง

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon