ค้นหา
  • อบต.ถลุงเหล็ก

โครงการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2562 อบต.ถลุงเหล็ก จัดกิจกรรมอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 นำโดย นางราณี ไหวพริบ นายก อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมีประชาชน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จัดทำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์กร อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

: โทรศัพท์ 036 708 801

: thalunglek.lopburi@gmail.com

ดู 0 ครั้ง

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon