ค้นหา
  • อบต.ถลุงเหล็ก

วันอังคารใส่ผ้าไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย หิ้วปิ่นโต ลดโฟม ลดขยะ

กิจกรรมอังคารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย


ทุกวันอังคาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ร่วมกันใส่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเป็นวันลดโฟม ลดขยะ โดยการหิ้วปิ่นโต แทนใส่ถุงแกง แทนโฟม เพื่อ ลดโฟม ลดขยะ ❤️


อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ร่วมรณรงค์ ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร นำปิ่นโตบรรจุอาหาร งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน

อีกทั้งให้ทุกวันอังคาร เป็นวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ชุดไทยประยุกต์ เพื่อให้วัฒนธรรมการแต่งกายของไทยเรายังคงอยู่ทุกรุ่นสืบไป


“เรา ร่วม กัน ลดขยะ ได้ โดยการนำปิ่นโตบรรจุอาหาร งดใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก เพื่อโลกของเรา”จัดทำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์กร อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

: โทรศัพท์ 036 708 801

: thalunglek.lopburi@gmail.com


ดู 0 ครั้ง

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon