ค้นหา
  • อบต.ถลุงเหล็ก

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2561

อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลพบุรี แต่งไทยต้อนรับ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ครั้งที่ 31 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2561ผู้เข้าร่วมงาน : เจ้าหน้าที่ พนักงาน


“วัฒนธรรมไทย สิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสานต่อ”

จัดทำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์กร อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

: โทรศัพท์ 036 708 801

: thalunglek.lopburi@gmail.com

ดู 0 ครั้ง

อบต.ถลุงเหล็ก

หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก

อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-801

  • White Facebook Icon