อบต.ถลุงเหล็ก

- อำเภอโคกสำโรง-

-จังหวัดลพบุรี-

036708801

  • White Facebook Icon

SECRETARY ceo.

thalunglek

Sub-district Administration Organization Khok Samrong, Lopburi

นางลักษณา ทองอร่าม

เลขานุการนายก อบต.ถลุงเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี